ครั้งหนึ่ง L-No More ได้เดินทางไปยังชุมชนกะเหรี่ยงบ้านบางกะม่า จังหวัดราชบุรี ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิม และที่สำคัญที่สุด บ้านบางกะม่าพร้อมจะขับเคลื่อนชุมชนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่คงมีวัฒนธรรม พิธีกรรม เครื่องแต่งกาย ภาษาที่เป็นเอกกลักษณ์ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งการเดินทางที่มีความท้าท้ายเป็นอย่างสูง แต่เมื่อไปถึงหมู่บ้านบางกะม่าแล้วจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงความสวยงามและอุดมสมบูรณ์…
Blog sdn

Spot ให้เหล้า = แช่ง 2564-2565

2 Videos
Play Video

Spot งดเหล้าเข้าพรรษา

3 Videos
Play Video

เสื้อยืดใส่รณรงค์

แบนเนอร์รณรงค์

แมส ใส่รณรงค์

E BOOK

Qualified In :

Scroll to Top