Download

สื่อสำหรับนำไปพัฒนาต่อ

อ่านคู่มือ

อยากเริ่มต้นการใช้ชีวิต เพื่อ ลด ละ เลิก เริ่มต้นที่ตัวเอง ศึกษาคู่มือเพื่อ เริ่มต้นที่นี่บทความ

เรื่องราววิถีชีวิต ผู้คน และวัฒนธรรม

เราจะข้ามผ่านสะพานศรีสุราษฎร์ เพื่อเดินทางก้าวข้ามปัญหา

เพื่อไม่ให้สะพานศรีสุราษฎร์เป็นสะพานแห่งการสูญเสียและจบชีวิต แต่เป็นสะพานแห่งความหวัง เป็นสะพานแห่งการก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรค

ดินแดน “เมืองสามหมอก” เป็นฉายาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมอรอน ใจกันทา หรือ หมอรอน หนึ่งในเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่เริ่มต้นการทำงานในเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยการรับราชการ ทำงานด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการทำงานในพื้นที่นี้ หมอรอนได้พบเจอปัญหาและวิกฤติที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หลากหลายประเด็น ตั้งแต่เบาจนถึงหนัก >>

วิถีชีวิตความผูกพันแห่งสายน้ำ

และความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบท ถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำ >>