สาดถึงแก่น ถนนข้าวเหนียว ต้นแบบถนนตระกูลข้าวปลอดเหล้า

เรื่อง/เรียบเรียง : ศุภกิตติ์ คุณา

“ถ้าชวนผู้อ่านเที่ยวสงกรานต์ที่ขอนแก่น
เมืองสุดยอดสงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
ก็คงต้องไปเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์สักครั้ง”

ผมเองในฐานะผู้เขียน พาทุกท่านเที่ยวสงกรานต์เมืองขอนแก่น สถานที่แรกที่นึกถึงก็คือ ถนนข้าวเหนียว ย่านจัดงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของขอนแก่น และมีชื่อเสียงการเล่นเวฟคลื่นมนุษย์ ที่สร้างสถิติโลกไปแล้ว และที่สำคัญถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่น เป็นโซนจัดงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาวุธ มีการดูแลความปลอดภัย และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ให้เยาวชนมาแสดงความสามารถ

ถนนข้าวเหนียวนั้นมีที่มาอย่างไร? เปิดด้วยคำถามที่หลายท่านนั้นอยากรู้ ราวปี พ.ศ.2545-2546 เทศบาลนครขอนแก่น ได้ริเริ่มมีการจัดงานเทศกาลในเขตเมือง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและหวังว่าจะเป็นการจัดงานสุดยอดสงกรานต์ของภาคอีสาน ในยุคที่นายพีระพล พัฒนพีระเดช ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะนั้น ได้ริเริ่มจัดประเพณีสงกรานต์ขอนแก่นและใช้ชื่องานว่า “ถนนข้าวเหนียว” เป็นครั้งแรก โดยมีนายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา จากภาคเอกชนเป็นผู้เสนอแนวคิดของ “ถนนข้าวสาร” ที่กรุงเทพ และเสนอแนวคิดให้เทศบาลนครขอนแก่น จัดเป็นถนนข้าวเหนียว ซึ่งข้าวเหนียวก็เป็นข้าวที่คนอีสานบริโภคเป็นหลักอยู่แล้ว และมีการดำเนินการโดยได้เลือกใช้ทำเลถนนด้านหน้าโรงแรมดังของเมืองขอนแก่น ไล่ตั้งแต่โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด มาจนถึงด้านหน้าโรงแรมโฆษะ ระยะทางราวประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นสถานที่จัดงานถนนข้าวเหนียวในปีนั้น

ในปี พ.ศ.2546 ได้ย้ายสถานที่จัดงานจากด้านหน้าโรงแรมโฆษะถึงโรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิดมาอยู่ที่ถนนศรีจันทร์ ช่วงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถึงแยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนหน้าเมือง ใช้ชื่องาน “เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว” เช่นเดียวกับถนนข้าวสารในกรุงเทพ ซึ่งผลของการจัดงานได้รับการตอบรับที่ดี และในปี พ.ศ.2546 จึงได้ใช้ถนนศรีจันทร์เพื่อขยายกิจกรรมให้มากขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต้นแบบถนนข้าวเหนียว ต้นแบบสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยถูกขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆในถนนตระกูลข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะถนนตระกูลข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันมีถนนเล่นน้ำตระกูลข้าวเกิดขึ้นทั่วประเทศมากกว่า 60 ถนนตระกูลข้าว และอีก 100 พื้นที่มีการเล่นน้ำขนาดใหญ่ กระจายไปทุกจังหวัด อาทิ ถนนข้าวทิพย์ จ.จันทบุรี มีจุดเด่นเป็นงานสงกรานต์กลางคืน ถนนข้าวฮาง จ.สกลนคร ถนนข้าวเม่า จ.มหาสารคาม ถนนข้าวหอมมะลิ จ.ร้อยเอ็ด

เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ถือว่าเป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน โดยดำเนินงานโครงการนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมขึ้นปีใหม่ไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ลดพฤติกรรมการเล่นสงกรานต์ที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชนลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับ และสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ให้สนุกได้โดยไม่ใช้แอลกอฮอล์การจัดงานสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวเหนียวตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา (เว้นแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่มีการจัดงาน) สามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเยาวชนในช่วงสงกรานต์ได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การทะเลาะวิวาท การดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุจราจร การลวนลามและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ ให้สนุกได้โดยไม่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทั้งการจัดงานรูปแบบนี้ มีความโดยเด่นด้านความสนุกและปลอดภัย ทำให้มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญติดอันดับ 1 ใน 5 สงกรานต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน

เครือข่ายหมออนามัย ชมรมผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ภาคีหน่วยงานราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลนครขอนแก่นใน ปี พ.ศ.2548 เพราะเห็นว่าจะเป็นการหนุนเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ให้มากขึ้น ช่วยลดปัญหาต่างๆ ได้บ้าง และได้สำรวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ พบว่า มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ดื่ม 20.9% เคยดื่มแล้วขับ 19.7% เคยดื่มแล้วทะเลาะวิวาท 16.4% รวมทั้ง ข้อมูลเชิงประจักษ์จากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวนำให้เกิดความคึกคะนอง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้สะท้อนคืนกับการประชุมต่างๆ ในจังหวัด ทำให้เกิดการตื่นตัวและหาทางออกร่วมกันในปีต่อไป

นอกจากนี้ในแต่ละปี ยกเว้นช่วงโควิด-19 พ.ศ.2564 ที่ไม่มีการจัดงานตามมาตรการโควิด เทศบาลนครขอนแก่นยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่นจัดงานประเพณีสงกรานต์ฯประจำปี โดยใช้ชื่อธีมจัดงานที่มีความน่าสนใจที่ดึงเอกลักษณ์ของพื้นที่มาเชิดชู อาทิ ปี พ.ศ.2557 ซิดซิดสาดสาด ม่วนขนาดขอนแก่นคึกคัก ปี พ.ศ.2558 สงกรานต์ ซู่ ซ่า ซะซะซ่าส์ ขอนแก่น ปี พ.ศ.2559 สงกรานต์ซิดแทนสาดช่วยชาติประหยัดน้ำ เป็นการรณรงค์ให้เกิดถนนคนเดินเล่นน้ำที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยได้สนุกสนานตลอด 3 วัน และยังมีกิจกรรมยอดนิยมอันดับหนึ่งภายในถนนข้าวเหนียว ก็คือ กิจกรรมคลื่นมนุษย์ “OK KhonKaen” (HUMAN WAVE) กิจกรรม Cheer Up ระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้ทำการรับรองเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559

แนวคิดกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ครั้งแรก ดร.นิรุจน์ อุทธา ให้ข้อมูลว่า Human Wave No Alcohol เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ เมื่อปี พ.ศ.2552 โดย สสส. ได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด “Gimmick” ซึ่งกิมมิค เป็นกลไก อุปกรณ์หรือแนวคิดใหม่ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจหรือเพิ่มความน่าดึงดูดเป็นหลัก ในสมัยนั้นใช้เครือข่ายเยาวชนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 200 คนร่วมกับกลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน และกลุ่มสภาเด็กและเยาชน ประมาณราว 500 คน ให้ขึ้นเวที เวทีละ10 คนในการนำคนลุกนั่งและให้สัญญานเชื่อมโยงเวทีร่วมกันเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ใคร่เป็นระเบียบสวยงามมากนัก

และปี พ.ศ.2553 ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากจุดบกพร่องของปีก่อน โดยเฉพาะขั้นตอนการเชื่อมสัญญานของแต่ละเวทีได้ดีมาก ทำให้เห็นปรากฎเป็นคลื่นมนุษย์ที่สวยงาม และนอกจากนั้นได้มีการสร้างเครื่องมือลักษณะเป็นการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ ในการนับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์ โดยการออกแบบของนักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาลัยเขตขอนแก่น (เทคนิคไทยเยอรมัน)

นวัตกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ (Human Wave No Alcohol) ซึ่งเป็นนวัตกรรมรณรงค์งดเหล้าของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้ถูกบันทึกเป็นสถิติประเทศไทย จากพิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์ เชื่อหรือไม่ (Ripley’s Believe It or Not!) ว่าเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในประเทศไทย

และในปี พ.ศ.2554 กิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ถูกบันทึกเป็นสถิติโลก (Guinness World Records) ว่าเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดในโลก จำนวน 50,208 คน (โดยวัดจากเครื่องนับจำนวน) คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์จึงได้เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และจากพื้นที่เล่นน้ำยาว 700 เมตร ในตอนนั้นถูกขยายเป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ที่ยังเต็มไปด้วยความสนุกเช่นเดิม โดยในปี พ.ศ.2567 ใช้แนวคิดว่า “คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ” โดยจัดระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 1 ทุ่ม สำหรับใครอยากเป็นหนึ่งในคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์อย่าพลาดกันเชียว

นโยบายสำคัญเพื่อให้สงกรานต์ขอนแก่นนั้นเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัย คือต้องเป็นงานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงาน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในถนนข้าวเหนียวในช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่ประกอบการต้องการกำไร 3 ปีแรก ใช้นโยบายทางกฎหมาย ใครไม่ขายก็มอบโล่ มอบเกียรติบัตรให้ แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อก็ให้ความร่วมมือ มีคณะกรรมการเฉพาะกิจเดินตรวจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่พบการขายเครื่องดื่ม

โดยฉพาะในปี พ.ศ.2567 มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่รณรงค์ปลอดการดื่มและงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในบริเวณถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น.) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ร้านฮักมอลล์ Hug Mall, ร้านก๊ก 24 น., ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาถนนศรีจันทร์, ร้านเคี้ยงมินิมาร์ท, ร้าน RUSTY-Social Club

ถนนข้าวเหนียวปลอดเหล้า หลังจากที่มีการรณรงค์และสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องพบว่าการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่การจัดงานลดลง รวมถึงอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงสงกรานต์ลดลง การทะเลาะวิวาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์และพื้นที่จัดงานลดลง พฤติกรรมของเยาวชนที่เล่นน้ำรุนแรงลดลงหรือแม้แต่สร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่ไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์ในงานสงกรานต์

ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยนั้น เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2567 ทั้งในส่วนของการจัดการจราจร และการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่ 23, ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น, อปพร., อาสาตำรวจจราจร, เจ้าหน้าที่ป้องกัน-เจ้าหน้าที่เทศกิจ, สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น, อำเภอเมืองขอนแก่น, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆผ่านหลากหลายช่องทางให้กับประชาชน

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หนึ่งในผู้ที่สนับสนุนและร่วมผลักดันให้ขอนแก่นเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่สมัยยังดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ให้สัมภาษณ์ไว้ในการจัดทำเนื้อหาประเพณีเทศกาลปลอดเหล้าว่า “การทำให้เทศกาลสงกรานต์สนุกสนาน สามารถทำได้ไม่ยาก แต่การจะทำให้งานประเพณีสงกรานต์เป็นงานประเพณีที่ปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า” เทศบาลนครขอนแก่นให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมเล่นน้ำ จึงได้จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี

ในขณะที่ประเพณีและวัฒนธรรมทางเทศบาลนครขอนแก่นก็ยังสืบสานส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่สามารถใช้ความร่วมสมัยเข้ามาส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในจังหวัดขอนแก่น

ที่ขอนแก่นถือว่าเป็นถนนตระกูลข้าวสายแรกของประเทศไทย ที่จัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า รองรับการเล่นสงกรานต์ของคนขอนแก่น คนภาคอีสาน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่สนุกได้โดยไม่ต้อง มีแอลกอฮอล์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” จนได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบการจัดงานวัฒนธรรมสงกรานต์ที่ปลอดภัยสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ระดับประเทศ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของเมือง ประชาชนที่มาเที่ยวก็มีความปลอดภัย สิ่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้น และภาพรวมของความร่วมมือจึงเกิดขึ้น

ความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่ง และโชคดีที่เราได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ที่มีแนวทางร่วมกัน เห็นไปในทางเดียวกันว่า ถ้าเราสามารถจัดงานประเพณีให้เป็นงานปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ อย่างเช่นถนนข้าวเหนียวก็น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้ โชคดีที่ สสส. ยินดีร่วมมือมาเป็นพี่เลี้ยงให้ถนนข้าวเหนียวจัดงานสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ได้จนเป็นที่ยอมรับ จากที่เราเคยเจอเหตุวิวาทในงานสงกรานต์วันละกว่า 10 ครั้ง ก็เหลือเป็นศูนย์ในปัจจุบัน” ขณะเดียวกันในการดำเนินงานหากพบว่ามีปัญหา หรือมีการฝ่าฝืน ณ จุดใด เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าถึงพื้นที่และจัดการได้อย่างทันท่วงที”

สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2567 เทศบาลนครขอนแก่น ยังคงผนึกกำลังกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มณฑลทหารบกที่ 23 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวขอนแก่น โดยจะเป็นการกลับมาของจัดกิจกรรมที่เต็มรูปแบบเช่นเดิม ซึ่งจะมีการจัดภายใต้แนวคิด “สาดถึงแก่น” ซึ่งแบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน พ.ศ.2567 เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวิถีอีสาน อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเพศวัย อาทิ ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2567 และพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนพ.ศ.2567 ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วยการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรม Human Wave No Alcohol “คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ” โดยจัดระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2567 เวลาประมาณ 1 ทุ่ม

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน ชวนเชิญนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ในถนนข้าวเหนียว ประจำปี พ.ศ.2567 ได้แก่ The mob No L กิจกรรมเต้นเชียร์อัพ รณรงค์งดเหล้าในงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จำนวน 150 คน, เวทีศิลปะวัฒนธรรมโดยเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น, เวทีดนตรีกิจกรรม แสดงวงดนตรีเยาวชน, กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในถนนข้าวเหนียว โดยเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น โดยทุกกิจกรรมมีตลอดทั้งสามวัน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน พ.ศ.2567 เริ่มกิจกรรมเวลา 15:00-21:30 น.

เรียบเรียง : ศุภกิตติ์ คุณา


ข้อมูลเพิ่มเติม

  • หนังสือประเพณีเทศกาลปลอดเหล้าบทเรียน 10 ปี (2550-2560) , สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
  • ภาพประกอบ เทศบาลนครขอนแก่น
  • ภาพประกอบ นาฎชฎา แจ้งพรมมา, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน
  • เวทีแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย สนุก ปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” ลานหน้าห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล และ Data Journalism