ปี 2567

งดเหล้าเข้าพรรษา 2567

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2567  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2567

ประกาศผล

จัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2567  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2567

ปี 2566

งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2566  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566

ประกาศผล

จัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2566  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566