กิจกรรม สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน พ่อ แม่ ลูก

12 ก.พ.65 จากการจัดบูธกิจกรรม สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน พ่อ แม่ ลูก ภายใต้โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับปฐมวัย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) สนับสรุนโดย สสส.

ในงานสื่อสัมพันธ์มุสลิม ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก ณ สนามโรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)มีกิจกรรมจิ๊กซอ รู้แล้วรอด ตัวต่อสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสีชวนคุณพ่อ คุณแม่เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ อ่านนิทานให้น้องฟัง ก่อนทุกคนมารับของที่ระลึก ทุกคนจะถูกตั้งคำ R.C.A. เพื่อให้เด็ก ๆ คิดต่อกิจกรรม ได้เห็นมุมมองมากมาย ของปัญหาและวิธีแก้ปัญหาของเด็ก ๆ เช่นสอบถามว่า เคยเห็นใครในครอบครัวเราสูบหรือดื่มไหม ? ถ้าเจอแล้วเราทำอย่างไร ? รู้สึกอย่างไร ? รู้ไหมว่าเหล้า บุหรี่ อันตราย? โตไปแล้วจะกระทำไม? ถ้าเพื่อนมาชวนจะทำอย่างไร ? ถ้าจะปฎิเสธ ต้องพูดหรือกระทำอย่างไร? ความหลากหลายของคำตอบ ทางคณะทำงานปลูกพลังบวกฯ คงต้องนำมาพัฒนาเครื่องมือ เพื่อการสื่อสาร สร้างมุมมอง ให้สังคมตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเสียงสะท้อนของเด็ก ๆ

#ขอบคุณมากนะเด็ก#สสส #สคล #พลังบวก #ปฐมวัย #ปัจจัยเสี่ยง #เหล้าบุหรี่

กองบรรณาธิการ SDNThailand