ชุมชนบ้านคลองอาราง อ.เมือง จ.สระแก้ว จัดกิจกรรม Acting coach

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออกและเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว

จัดกิจกรรมเรียน Acting coach เยาวชน YSDN และ ประชาคมจังหวัด ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2565

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคลองอาราง อ.เมือง จ.สระแก้ว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน และประชาคม ด้าน – บุคลิกภาพ – สีหน้า แววตา – อารมณ์ – การพูด น้ำเสียง

2) เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความกล้าแสดงออก

3) เพื่อสร้างรายได้ในสื่อ Online

4) เสริมทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรม

กิจกรรมประกอบด้วย…

1) acting ดราม่า / บู๊เบื้องต้น

2) การเล่น acting ให้เป็นธรรมชาติ

3) acting comedy

4) การอ่านข่าวเบื้องต้น

5) การเขียน story board และการเขียนบทหนังสั้น

6) เล่นหนังสั้นจากการเรียน acting coach ได้เห็นผลงานของตนเอง

ติดตามชมผลงานหนังสั้นใน #เพจศูนย์ข่าวสคล.ภาคตะวันออก#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)#เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก#เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว#YSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand