ประชาคมงดเหล้าจังหวัดกระบี่ จับมือ 6 โรงเรียน สร้างแกนนำเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พื้นที่ตำบลกระบี่น้อย

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดกระบี่ ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยจำนวน 6 โรงเรียน จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนคนกล้า คนกระบี่น้อยพันธุ์ดี” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 6 โรงเรียน ดังนี้

1)โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 2)โรงเรียนบ้านน้ำจาน 3)โรงเรียนบ้านเขาตั้ง 4)โรงเรียนบ้านนานอก 5)โรงเรียนทุ่งพระยอม 6)โรงเรียนบ้านหว่างคลอง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภูมิคุ้มกัน และพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงยุคปัจจุบัน รวมถึงสร้างแกนนำปกป้องปัจจัยเสี่ยงในชุมชน และเปิดโอกาสสร้างกระบวนการคิด สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน โดยมีแกนนำเยาวชนที่ผ่านการทำกิจกรรม “ค่ายก่อการดีกระบี่น้อย” ยกระดับกลายมาเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการค่ายร่วมกับทีมวิทยากร และคุณครูจากทั้ง 6 โรงเรียน ซึ่งกิจกรรม“ค่ายเยาวชนคนกล้า คนกระบี่น้อยพันธุ์ดี” ได้รับเกียรติจากนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเมืองกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ด้าน นายสหัส ทุมรัตน์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางสถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างแกนนำเยาวชน ภูมิคุ้มกัน  และทักษะชีวิต ในการปกป้องเด็กเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงในยุคปัจจุบัน จึงจับมือกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการใช้สื่อโซเซียลในชีวิตประจำวัน และแผนผู้นำเยาวชนกับภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดการทำกิจกรรมของแกนนำเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

และได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทางศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ โดยมอบหมายให้ นายชัชวาล วิภวชาติ รองศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิด และ มอบประกาศนียบัตร ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.