ค่ายเยาวชน “Youth No Hang” เพื่อนเยาวชนภาคใต้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ โรงเรียนสกัดนักดื่มหน้าใหม่และภาคีเครือข่ายอื่น ได้นำกลุ่มแกนนำเยาวชน 7 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “Youth No Hang” (เราไม่อยากเมาเหล้า แต่เราอยากเมาการเรียนรู้ ) เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีความรู้และทักษะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมกับการเชื่อมเพื่อนเยาวชนเป็นเครื่อข่ายระดับภาคสู่ระดับประเทศในนาม  ysdn ภายใต้เครือข่ายงดเหล้า และมีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเองสู่การลดนักดื่มหน้าใหม่ 20% ภายในปี 2569 รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิต “ชาวเล” ความเป็นอยู่ของชุมชนบนเกาะลันตา 

นอกจากนี้แกนนำเยาวชนได้ยกระดับตัวเอง ภายใต้กระบวนการอบรมเชิงการปฎิบัติการใต้รูปแบบการซ้อนกระบวนการ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลายเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ร่วมออกแบบกิจกรรมกลุ่ม เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเท่าทันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ กระท่อม กัญชา และยาเสพติด) ให้กับกลุ่ม นักเรียนชั้นม.1 – ม.3 จำนวน 60 คน ของโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน หลังจากการทำกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มแกนนำเยาวชน มีภาวะผู้นำ และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆต่อไป

ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากแลกเปลี่ยนการทำงานของแกนนำเยาวชน YSDN ภาคใต้ตอนบนแล้วนั้น ยังเป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและทักษะมวลชนให้กับแกนนำเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ในการลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชน และสังคมต่อไป

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
Facebook : เครือข่ายงดเหล้า 

Sunset.