ม.บูรพา หนุนเยาวชน YSDN ร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออก ผนึกกำลัง ม.บูรพา หนุนเยาวชน YSDN ร่วมกัน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังจุดประกายสร้างคุณค่าร่วมในสังคมไทย

เมื่อเร็วๆนี้ เครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันออก สนับสนุนเยาวชน YSDN (Youth strong & development network) และชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน อาทิ เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และกลุ่ม Shark club ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพายซับ จับขยะ รักษ์บางแสน หวังจุดประกายเยาวชนร่วมสร้างคุณค่าในสังคมไทยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่สาธารณะ ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

นางสาววรรณี  แกนนำเครือข่ายเยาวชน YSDN ภาคตะวันออก ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ออม มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า กิจกรรมพายซับ จับขยะ รักษ์บางแสน โดยใช้กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าผนวกกับแนวคิดการอนุรักษ์ฯของชมรม เกิดเป็นกิจกรรมที่สามารถชักชวนเยาวชนมาร่วมสร้างคุณค่าที่ดีในสังคม ซึ่งการทำกิจกรรมกลุ่มที่มีประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นความร่วมมือที่น่าจะเป็นการปลุกกระแสนิยม เพื่อสร้างความน่าสนใจในสังคมแบบไม่จำเจ เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ใช้เวลาว่างมาสร้างประโยชน์ ดีกว่าการไปเที่ยวเตร่ดื่มกิน เพราะกิจกรรมนี้จะได้ออกกำลังกาย ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ออกทะเล ทำสิ่งดีๆร่วมกันที่สามารถนำประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังได้ เพราะกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ 06.00 น. คือทุกคนที่เข้าร่วมต้องตื่นแต่เช้า การมาเข้าร่วมจึงต้องมีความตั้งใจอย่างมาก คาดหวังให้เยาวชนได้รับทราบที่มาของปัญหา สร้างความตระหนักรู้ ซึมซับ ต่อมาอาจจะเป็นการร่วมแก้ไข หรือเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อคนสู่อื่นๆ หรืออาจจะนำไปปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีต่อไป

ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมนี้ ที่มาของขยะ บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเกิดปัญหา ทิ้งแค่ชิ้นเดียวคงไม่เป็นไร แต่ทิ้งคนละชิ้นทุกๆคน ถุงบ้าง ขวดบ้าง ที่ลงไปรวมอยู่ในทะเล สายอวนต่างๆ มันก็กลายเป็นปัญหาได้ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจุดประกายสำหรับเยาวชนในการปฏิบัติการในการเข้าใจ และรับรู้ถึงปัญหาจากต้นตอ วันนี้เราไม่ได้มาแค่เก็บขยะในทะเล เรามาเก็บขยะในใจของเราด้วย อย่างน้อยกิจกรรมของเราวันนี้จะทำให้พวกเราไม่ทิ้งขยะลงในทะเลและชายหาดให้กลายเป็นภาระของธรรมชาติ เป็นภาระของคนอื่นๆในสังคม กิจกรรมวันนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมนำไปสืบสานสร้างสำนึกที่ดีในสังคมต่อไป

นายนวทรัพย์ เอกธนศิลป์ ผู้ดูแล Shark club กล่าวว่า กิจกรรมนี้เริ่มจากชอบเล่นกีฬา sup boardมาเล่นกัน เป็น กลุ่มที่หาดบางแสน เมื่อพายออกไปเห็นขยะเยอะจึงคิดว่านำเก็บเข้ามาทิ้งด้วยและในทุกเดือน จึงได้นัดรวมตัวกัน เก็บขยะในทะเล และชายหาด เห็นว่าบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยว อยากจะเป็นส่วนหนึ่งร่วม อนุรักษ์ชุมชน เพื่อเรา จะได้มีผืนน้ำที่ใช้พายซับ อย่างสะอาด ซึ่งไม่ได้หวังว่าจะจำนวนขยะลดลง แต่หวังว่า คนจะได้เห็นค่าของขยะ เพราะบางอย่างรีไซเคิลได้ ช่วยลดโลกร้อน ซึ่งคนในชุมชนบริเวณนี้ เขาเห็น สิ่งที่พวกเราทำ   เขารับรู้โดยวัดจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพราะ เมื่อเขาทานอาหารเสร็จแล้ว เขาก็เก็บรวบรวม  และนำ ไปทิ้ง ในที่จัดเตรียม

การจัดกิจกรรมพายซับ จับขยะ รักษ์บางแสน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ครั้งแรกจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน และต่อมาเป็นธันวาคม ได้รับการการตอบรับจากผู้เข้าร่วมดีมาก ครั้งนี้น้อง ๆ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมจัด ส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการให้เด็กๆมีกิจกรรมดีๆ จึงได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน เพื่อสนับสนุนน้ำดื่ม อาหารสำหรับกิจกรรม ส่วน Shak club สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ sup board รวมถึงการ Training ก่อนวันทำกิจกรรม

ทั้งนี้กิจกรรม “พายซับ จับขยะ รักษ์บางแสน” จะรวมตัวกันจัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยจะกำหนดวันที่ทำกิจกรรมจากทิศทางของลมทะเล สามารถติดตามการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Page Facebook YSDN Eastern มาร่วมกันสร้างคุณค่าจากตัวเราสู่สังคมที่ดีกันเถอะ

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ