สร้างพลเมืองนักสื่อสารเรื่องเหล้า

ทนงค์ชัย บูรณพิสุทธิ์ ; ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง ซึ่งสนับสนุนแผนงานโครงการเด็กและเยาวชนมานานกว่าสิบปี

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมมานานเกือบยี่สิบปี
สำหรับในพื้นที่ชุมชนภาคกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และลพบุรี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคกลาง กำลังสร้างเครือข่ายเยาวชน YSDN (Youth Stopdrink Network) ให้กลายเป็นพลเมืองนักสื่อสารเรื่องเหล้า เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ที่เด็ก เยาวชนต้องเรียนออนไลน์ ใช้ชีวิตอยู่กับบ้าน ป้องกันการระบาดของโรค

ชไมพร พราหมณ์โชติ ผู้ประสานงานเยาวชน YSDN ภาคกลาง ซึ่งออกเดินทางสรุปบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนในจังหวัดต่างๆ แล้วนำเรื่องราวมาแบ่งปันกันในกลุ่ม YSDN ภาคกลาง ตามสโลแกน

“คิดดี ทำดี เพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม”

โดยการเล่าเรื่องผ่านรูปภาพ คลิปวิดีโอ และการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

ชไมพร พราหมณโชติ ; ผู้ออกเดินทางตามรอยกิจกรรมเยาวชน YSDN ภาคกลาง

การออกเดินทางตามรอยกิจกรรมของเด็ก เยาวชน ในช่วงที่น้องๆ ทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มันทำให้เข้าใจวิถีความเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์เกือบทุกวัน ได้เรียนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังความคิด กิจกรรมต่างๆ ซึ่งแตกต่างไปจากผู้ใหญ่มากๆ การมีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออก ได้สื่อสาร เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายพึงตระหนัก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคกลาง เชื่อมั่นในกระบวนการสร้างพลเมืองลดปัจจัยเสี่ยง ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นต้นแบบ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงพลังในการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตามแรงบันดาลใจ เพราะเชื่อว่าเมื่อเด็กคิดและได้ลงมือทำ ประสบการณ์การเรียนรู้จะเป็นครูคอยบ่มเพาะให้พวกเขาเติบโตได้อย่างงดงาม

ภก.สันติ โฉมยงค์ ; สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่นที่ 6

สันติ โฉมยงค์ เป็นเภสัชกรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคกลาง มานานกว่า 10 ปี และกำลังสร้างพลเมืองนักสื่อสารเรื่องเหล้า ผ่าน www.csitereport.com


“ประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชนตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ทำให้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของน้องๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีพื้นที่สื่ออย่าง C-site จะช่วยทำให้น้องๆ ได้พัฒนาทักษะ ทั้งการเขียนเล่าเรื่อง การถ่ายภาพ และการตัดต่อคลิปวิดีโอ ลองคิดดูว่าถ้าเรามีนักข่าวพลเมืองที่ออกมาสื่อสารเรื่องราวของงาน กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์จริงในแต่ละพื้นที่ที่ทุกคนอยู่ จะเกิดพื้นที่เรียนรู้ขนาดใหญ่ในสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากมายมหาศาลแค่ไหน”

พลเมืองนักสื่อสารเรื่องเหล้า ภาคกลาง ; ความหวังในการลดนักดื่มหน้าใหม่

พลังของพลเมืองนักสื่อสารกำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเฉพาะพลเมืองนักสื่อสารเรื่องเหล้า YSDN ภาคกลาง ที่ตั้งเป้าสื่อสารเรื่องโทษ ผลกระทบ พิษภัย ความรู้ด้านกฎหมายและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง รู้เท่า รู้ทัน ปรากฏการณ์ทางสังคม อันจะนำไปสู่การลดนักดื่มหน้าใหม่ให้ได้นั่นเอง

กองบรรณาธิการ SDNThailand