“ศึก E-Sports ไม่ดื่ม ไม่สูบ ลีกอำเภอแห่งแรกในไทย”

วันนี้ (23 มกราคม 2565) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดการแข่งขันเกม ROV:  WangThong E-Sport 2021 “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีทีมนักกีฬา ทั้งตัวแทนโรงเรียนและทีมอิสระ เข้าร่วมการแข่งขัน 31 ทีม

นายจักรกรินทร์ กลิ่นอาจ อาสาสมัคร YSDN (Young stopdink network) กล่าวว่า

กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการอำเภอบูรณาการลดนักดื่มหน้าใหม่ ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  เครือข่ายองค์กรงดหล้า โดยเกิดจากการสุ่มสำรวจความต้องการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอวังทองกว่า 800 กลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่าความสนใจด้านการเป็นนักกีฬา E-Sports เป็นอันดับ 1 ที่เด็กและเยาวชนในอำเภอวังทองต้องการเรียนรู้ ทางคณะทำงานจึงได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งเมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาคณะทำงานได้จัดอบรม “เส้นทางการเป็นนักกีฬา E-Sports ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ” ร่วมกับทีมวิทยากรชมรม PL E-sports จังหวัดพิษณุโลก

นายจักรกรินทร์ กลิ่นอาจ กล่าวต่อว่า

เป้าหมายหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ในด้านที่ตัวเองสนใจ ใช้เวลาทดแทนการเข้าถึงอบายมุข และทีมที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกทีมนักกีฬา E-Sports ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ต่อไป

ผลการแข่งขันเกม ROV:  WangThong E-Sport 2021 “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนี้

ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเริ่มเลอ  จาก  โรงเรียนวังทองพิทยาคม

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SBT  จาก ตำบลบ้านกลาง

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม ได้แก่ ทีม Treamsamrong และ ทีม Dragon 

นายรวีโรจน์  ขวัญมิ่ง  หนึ่งในนักกีฬากล่าวว่า

ดีใจที่ได้แชมป์ ดีใจมากครับ และก็ภูมิใจในทีมของพวกเราที่สามารถคว้าแชมป์วังทอง E-Sports มาได้ครับ ก่อนหน้านี้เราซ้อมในรูปแบบทีมกันตลอดเวลาโดยจะใช้เวลาประมาณวันละ 2 ชั่วโมง คือเวลาช่วงตอนกลางคืนประมาณ 3-5 ทุ่ม  และมีเพื่อนในทีมที่เล่นตำแหน่งป่าที่คอยแนะนำเทคนิคการเดินเกมส์ การออกของ ซึ่งต้องใช้ความสามัคคีและการฝึกฝนเป็นประจำ

นายวราวุฒิ สายเปลี่ยน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า

การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเรียนรู้กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท อื่นๆ ไม่ว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ใดๆ ก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในฐานะผู้ใหญ่ควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน วงการกีฬา (E-Sports) จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่ยอมรับ เป็นต้นแบบ เป็นอีกอาชีพทางเลือกตามกระแสเศรษฐกิจโลกต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand