การขับเคลื่อนงานจัดการสุขภาวะของชุมชนคนสู้เหล้า ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ