นภัค พลเยี่ยม

การเข้าสังคมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มแล้วสนุกสนาน เฮฮา แต่บางครั้งอาจจะเป็นภาระทางสังคมด้วยเช่นกัน และเพิ่มจำนวนนักดื่มหนน้าใหม่มากขึ้น
ในฐานะที่ทำงานกับเยาวชน สิ่งแรกที่คำนึงถึง คือ จะทำอย่างไรให้พวกเขาเข้าใกล้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติดน้อยที่สุด จึงต้องทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้พวกเขาเพื่อที่จะมีพื้นที่แสดงความสามารถออก เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ ของเหล่านั้น
– นภัค พลเยี่ยม – ผู้ประสานงานเด็กเยาวชนภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่)
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com

กองบรรณาธิการ SDNThailand