ศาสตราจารย์ นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

“เครื่องดื่มเเอลกอฮอล์ ไม่ใช่สินค้าธรรมดา แต่เป็นสารเสพติด ต้องทำให้คนไทยตระหนักว่า…ผลกระทบจากสุรา ทำลายสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจมากมายมหาศาล”
ศาสตราจารย์ นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ที่ปรึกษากรรมการกองทุน สสส.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com

กองบรรณาธิการ SDNThailand