นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย ชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อบายมุข ประจำปี 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดจังเชียงราย และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับคณะทำงาน Y-SDN อำเภอพาน

เข้าร่วมประชุม โดยมีท่านวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ อำเภอพาน

โครงการ “นายอำเภอชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อบายมุข ประจำปี 2565“ในการนี้ท่านนายอำเภอได้มอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอพาน และร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมช่วงเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน ชั้น 2 อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand