จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และงาน TO BE RUN วิ่ง ปั่น ชม ชิมทุเรียนบัวเชด (ครั้งที่ 1)

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 ชาวอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และงาน TO BE RUN วิ่ง ปั่น ชม ชิมทุเรียนบัวเชด (ครั้งที่ 1)

ซึ่งมีนายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกอปท.และชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบัวเชดวิทยา โรงเรียนศรีสำเภาลูน และประชาชน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน กล่าวปฏิญาณตนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และนายวงศ์สิทธิ์ ริมงาม

สาธารณสุขอำเภอบัวเชดกล่าวรายงานการจัดงานโดยนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นพ.สสจ.สุรินทร์ ร่วมให้กำลังใจแก่ชาวบัวเชด ซึ่งงานนี้มีการวิ่ง ปั่น ชม ชิมสวนทุเรียน เงาะ และลำใยในระยะทาง 7.2 กิโลเมตรปั่นระยะทาง 38 กิโลเมตรและ 68 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนทูบีนัมเบอร์วันอำเภอบัวเชด

กิจกรรมครั้งนี้ นายปฐวีกานต์ สิงคนิภา Y-SDN ภายใต้อำเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่อำเภอบัวเชด ร่วมกับแกนนำประชาคมงดเหล้าและชุมชนคนสู้เหล้าอำเภอบัวเชด ร่วมจัดบู๊ทนิทรรศการ พร้อมกับหน่วยงานทั้งอำเภอ และร่วมจัดทำอาหาร มะพร้าวและน้ำดื่มทางเลือกแก่นักปั่น นักวิ่งและผู้ร่วมงานอีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand