จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน YSDN สร้างสื่อและสื่อสารเชิงบวก

18-19 มิถุนายน 2565 ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน YSDN สร้างสื่อและสื่อสารเชิงบวก จำนวน 45 คน

ซึ่งให้ความรู้พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากพี่ชัย (ฐิติชัย ดุ้งกลาง) และเทคนิคการถ่ายภาพ การเขียนสคริป ตัดต่อภาพ ด้วยมือถือ จากวิทยากรห้องเรียนตามใจและสวนนิเวศน์เกษตรศิลป์ น้องๆทุกคนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและได้ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม จนมีผลงานมาโชว์ทุกกลุ่ม หลังจากกลับไปน้องจะได้ฝึกฝนต่อเพื่อให้เกิดความชำนาญมากขึ้น ด้วยการทำคลิปเชิญชวนพ่อแม่เลิกเลิกเข้าพรรษาต่อไป #YSDN #สคล.#สสส.

กองบรรณาธิการ SDNThailand