การอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 2

ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

– ขอบคุณทีมวิทยากร เราเป็นรุ่นที่ 2 เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องทุกภาค ส่วนราชการ ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างพลังบวกให้กับเด็กปฐมวัย ซึ่งการที่จะสร้างให้เด็กเกิดพลังบวกให้กับเด็กปฐมวัยได้ มันต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยก็คือพวกเรา “คุณครู” นี่แหละ – เราอาจได้เรียนรู้ศาสตร์ปฐมวัยมามากมายแล้ว แต่ว่ามันจำเป็นที่เราต้องมาเพิ่ม มาเติม มาเสริม ศาสตร์ที่เราจะไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะเด็กยุคเรากับหลักสูตรที่เราเรียนมันคนละพาร์ทกัน 2 วันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องเพื่อนครูปฐมวัย ที่เราจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิทยากรระดับชาติ ซึ่งเรียกได้ว่า หาฟังได้ยากมาก หาอบรมได้ยากมาก ถือได้ว่าเป็นบุญของพี่น้องครูจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะครูปฐมวัยของเรา ที่จะได้รับรู้รับทราบ เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆจากวิทยากรที่ถ่ายทอดให้กับพวกเรา -ในรุ่นที่ 1 ผมแอบมองตลอด แอบส่องเฟส ทีมงานก็คอยส่งรูปตลอด ศน.เต้ ส่งรูปมาให้ตลอดว่าทำอะไรบ้าง ศน.เกษสุดาก็ส่งให้ ผมเห็นกิจกรรมแล้วอยากมาร่วมด้วย อยากเป็นเด็กปฐมวัยอีกครั้ง

วันนี้เป็น 2 วันที่สำคัญมาก 1. ความรู้ 2. ทักษะ 3. ประสบการณ์ ที่คุณครูมีอยู่แล้ว วันนี้คุณครูจะได้รับความรู้ใหม่ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ไปสอนเด็ก ไปถ่ายทอดให้เด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย -ผมไม่มีหลาน แต่หน้าบ้านผมจะมีหลานอยู่ 3 คน วัยเดียวกันเตาะแตะ ก่อนที่จะเข้าบ้าน จอดรถแล้วต้องไปอุ้มเขาก่อนแล้วมีความสุข เห็นลูกๆ ลูกศิษย์ปฐมวัยถือกระเป๋าเดินมา มันเป็นความสุข ได้กอดเขาลูกศิษย์เราที่ได้อยู่กับเรา เค้าจะซึมซับพฤติกรรมเรา ความเมตตาของเราที่ออกมา เขาซึมซับได้เร็ว เพราะฉะนั้นที่เราถ่ายทอดออกมา เด็กเค้ารับไว้หมด 2 วันนี้ ความรู้ใหม่ที่จะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ที่จะได้รับ

สูตรสำเร็จของการพัฒนาวิชาชีพของเราและพัฒนางาน ดังนี้ 1. รับฟัง รับทราบ อย่าพึ่งปฏิเสธ 2. เรียนรู้ร่วมกัน ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ 3. ร่วมมือ – วิทยากรให้เต้นก็เต้น วิทยากรให้ร้องก็ร้อง วิทยากรให้ทำกิจกรรมอะไรก็ทำ 4. ถือปฏิบัติ

– นำไปปรับใช้ นี่คือโอกาสทอง จังหวะทองที่เราจะได้รับความรู้ใหม่ แล้วนำไปประยุกต์ใช้ กับความรู้ที่คุณครูมีอยู่แล้ว แล้วถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ที่เรารับผิดชอบ – ต้องขอบคุณทีมงานของทุกภาคส่วน ความร่วมไม้ร่วมมือของหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย นั่นคือปลายทาง แต่ต้นทางก็คือคุณครู่นี่แหละ เราต้องเสริมอาวุธทางปัญญาให้มันคมมันเฉียบแหลมให้คุณครูก่อน คุณครูมีอยู่แล้ว วันนี้เราเอาความรู้ใหม่มาดู ประสบการณ์ใหม่ไปใช้ในห้องเรียนของเรา

– ปฐมวัยเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำไมในระดับจังหวัดถึงมีเลขาปฐมวัยถึง 4 หน่วย มหาดไทย 1 สาธารณสุข 1 อบจ 1 ศึกษา 1 ปฐมวัยงานหนึ่งมีเลขาถึง 4 กระทรวง แต่งานอื่นมีเลขาแค่กระทรวงเดียว เพราะปฐมวัยสำคัญ ก็จึงอยู่กับคนสำคัญคือคุณครู และวิทยากรที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติได้

ให้กำลังใจกับคุณครู ขอให้การอบรมโครงการปลูกพลังบวกฯในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ “ขอให้คุณครูเป็นนักเรียนที่ดีนะครับ”

กองบรรณาธิการ SDNThailand