ค่ายแกนนำเยาวชน YSDN นักสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ภาคใต้ตอนล่าง

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

จัดกิจกรรม “ค่ายนักสื่อสาร เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้มีทักษะด้านการสื่อสาร เพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ จาก อาจารย์จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา (ครูต้า) อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รูปแบบการ

สื่อสารผ่านกิจกรรม Point of You การสร้างพื้นที่ปลอดภัย การสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะด้านการสื่อสาร ผ่านกระบวนการเกมส์ เทคนิคการใช้สื่อโซเชียล และ การสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านรูปแบบการรณรงค์ จาก นางสาวธนิตา เขียวหอม เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชนและบุญประเพณี ศูนย์ภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมทางการสื่อสารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่

#ค่ายYSDNใต้ล่าง#สสส#งดเหล้าใต้ล่าง#นักสื่อสาร#เพื่อการเปลี่ยนแปลง#พลังเยาวชน#พลังมดชวนงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand