อบรมครูปฐมวัย จ.สุรินทร์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มิย. 65 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ครูผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1-3 จำนวน 140 คน

อบรมครูปฐมวัย จ.สุรินทร์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 มิย. 65 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ ครูผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1-3 จำนวน 140 คน

ท่านศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์กล่าวเปิดการอบรมพร้อมให้ข้อคิดคุณครูปฐมวัย

#ครู คือ พิมพ์ทองของเด็ก จะสร้างเด็กให้ดี “แบบอย่าง” ดีกว่า “บอก” เสมอ การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นเรื่องที่ครูทำได้ง่าย เพราะเราเป็นครูโดยจิตวิญญาญ ไม่ใช่แค่เพียงตำแหน่งตราตั้ง เราจะสามารถสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นคนมีวิชา ความสามารถ มีทักษะชีวิตมีจริยธรรมที่ดี ขอเพียงครูตั้งใจ ทำตนเป็นแบบอย่าง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่าง ๆ ไม่ทำให้เด็กดู

-ดร.กิตติวัฒน์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์- กล่าวรายงาน โดยท่านรองศึกษาธิการจังหวัด นายสุพิชญ์ ลาลุน ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิด – ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างคน ในการเป็นแม่แบบของคน ผมใช้คำว่า “คุณครูคือพิมพ์ทองของเด็กๆ” ฉะนั้นเมื่อเราเป็นพิมพ์ทองของเด็กๆ เราต้องเป็นต้นแบบก่อนที่จะไปสอนเขา – ผมให้ความสำคัญมากในเรื่องการเป็นต้นแบบ “แบบ” มันดีกว่า “บอก” แบบอย่างมันดีกว่าการบอก มันดีกว่าการสั่งสอน คำพูดที่เราสั่งสอนไป มันต้องออกมาจากแบบที่มันถูกต้อง ก่อนที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปปลูกฝังกับเด็กๆที่เรารับผิดชอบโดยเฉพาะกับเด็กปฐมวัย เค้าสามารถเรียนรู้ได้เร็ว เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน -ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในวันนี้ที่ท่านจะได้จากวิทยากร มันเป็นมูลค่ามหาศาล ถ้าท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และสามารถที่จะสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นคนดีและมีคุณธรรมได้ จะสุดยอดมาก

-นอกจากจะปลูกฝังเรื่องวิชาแล้ว เราต้องปลูกฝังเรื่องจรณะ (ความประพฤติอันงดงาม) ให้กับเขาด้วยสิ่งที่วิทยากรจะให้เราในวันนี้ ท่านจะให้ทั้งวิชาและจรณะที่เราต้องไปถ่ายทอดกับเด็กๆ

กองบรรณาธิการ SDNThailand