โลกของเด็ก โลกของผู้ใหญ่ โลกใบเดียวกัน ชนเผ่าสุขปลอดเหล้า

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ Y-SDN อ.แม่จัน จ.เชียงราย และแกนนำ จัดกิจกรรม “โลกของเด็ก โลกของผู้ใหญ่ โลกใบเดียวกัน ชนเผ่าสุขปลอดเหล้า”

ณ ชุมชนบ้านจอป่าคา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชน ชนเผ่า เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 คน เพื่อทบทวนเส้นทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มเยาวชนและมองไปข้างหน้าในกระบวนการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงในมุมมองของน้องๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามบริบท และวัฒนธรรมของชนเผ่า

กองบรรณาธิการ SDNThailand