อำเภอพาน จัดกิจกรรมอบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลเหล้าบุหรี่” ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าบง

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะทำงาน YSDN อำเภอพาน จัดกิจกรรมอบรม “วัยเรียน วัยใส ห่างไกลเหล้าบุหรี่” ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่าบง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย

กองบรรณาธิการ SDNThailand