กิจกรรมทริปล่องเรือชมเมือง เยาวชนแกนนำYSDN เชียงใหม่(นักสื่อสารสร้างสรรค์)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันนักดื่มนักสืบหน้าใหม่รวมถึงการดูแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

#สภานักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย@ท่าเรือสลี๋ปิงใจแก้วกว้าง @หอศิลป์เชียงใหม่ @ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ @วัดเจดีย์หลวง ขอขอบคุณ #สภาลมหายใจ #เชียงใหหม่เขียวสวยหอม #YSDN #สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand