จากกีฬาฟุตซอล สู่กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บาทหลวงบัวทอง บุญทอด ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา Y-SDN จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1

โดยมีนางสาวสวรรค์ใจ ไชยรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะวิทยากรจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นเกียรติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคณะครูผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬาในสังกัดทีมโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม จำนวน 80 คน โดยทีมนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทีมตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขัน “กีฬาฟุตซอล SDN Futsal NO-L cup 2021 inspired by Thai PBS ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย” สามารถเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาค จนสามารถคว้ารองแชมป์ ภาคอีสานตอนบน (11จังหวัด) มาครอง

นายศุภฤกษ ต่อพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เราเริ่มต้นจากแนวคิดของการสร้างค่านิยมคนรุ่นใหม่ในการเล่นกีฬาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน โดยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรมพลศึกษา และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังเน้นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของผู้ฝึกสอนกีฬาในการเป็นต้นแบบให้กับน้องๆ นักกีฬา และจะเป็นเบ้าหลอม ปลูกฝั่งค่านิยมอันดีนี้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนให้มีทักษะรู้เท่าทันและปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด รวมไปถึงกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล้า-บุหรี่ ทั้งนี้เราได้เริ่มต้นกำหนดจัดการอบรม รุ่นที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันออกแบบสื่อรณรงค์ เนื่องในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกอีกด้วย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา Y-SDN จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น รวมกลุ่มเป้าหมาย 150 คน โดยในครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น #SDNFutsalNoLcup #สสส #สคล #thaiPBS #สื่อรักให้พักเหล้า #เพื่อนกันมันส์โแอล

ภาพ/ข่าว : แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ สคล.อีสานบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand