เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.น่าน ลำพูน เชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ที่นครนายก

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการขับเคลื่อนงานประชาคมงดเหล้า รุ่นที่ 2 จำนวน 15 จังหวัด เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การทำงานภาคีเครือข่ายรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งภายในและภายนอกองค์กร เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2565 เวลา 09.00 น.

นายธีระ วัชรปราณี ผจก.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการขับเคลื่อนงานประชาคมงดเหล้าเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 จำนวน 45 คน จาก 15 จังหวัด ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ที่ภูสักธาร รีสอร์ท นครนายก

โดยมีนายอเนก สิทธิ นายกำพล หมอกมุงเมือง นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.น่าน ลำพูน เชียงราย นำคณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่อง “VUCA World” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้นำองค์กรที่ต้องเข้าใจเพื่อให้การทำงานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้แก่ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) เพื่อถอดบทเรียนการทำงานระดับจังหวัด ของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าในการทำงานด้านนักรณรงค์สร้างกระแส นักขับเคลื่อนเชิงนโยบาย นักยุทธศาสตร์ นักเชื่อมโยงประสานเครือข่าย นักสื่อสาร นักเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสังคม และนักออกแบบสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เพื่อการปรับโครงสร้างการทำงานขององค์กรและยกระดับการทำงานเชิงยุทธศาสตร์โดยมีงานความรู้ งานวิจัยเชิงวิชาสนับสนุนการทำงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand