แกนนำศูนย์เรียนรู้ฯ ต.บ้านเกาะ เดินทางศึกษาการลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวังยกระดับการทำงานลดปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้าน

แกนนำศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางศึกษาการลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบด้าน

ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน และแกนนำ อสม. ร่วมทำงานขับเคลื่อนงานลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นตำบลบ้านเกาะ ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 30 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานและสร้างความสัมพันธ์กับแกนนำอสม.และ รพสต.บ้านนาตีน ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และเครือข่ายชุมชนสู้เหล้าบ้านไทรทอง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี และชุมชนตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ด้านนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองกระบี่  ซึ่งเป็นนายอำเภอนักรณรงค์ได้ติดภาระกิจสำคัญจึงได้มอบหมายให้นางนันทนา บุญยัง ปลัดอำเภอเมืองกระบี่ เป็นตัวแทนในกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตำบลบ้านเกาะ โดยทางอำเภอเมืองกระบี่ได้ร่วมทำงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อลดปัญหาและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในตำบลกระบี่น้อยอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จนสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังขยายผลในการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น บุหรี่ กระท่อม กัญชา และยาเสพติด เพื่อให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นางนันทนา บุญยัง กล่าว

ในปีนี้ ลุงบุญลือ ครองเมือง หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่ตัดสินใจงดเหล้าตลอดชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ เชิญชวนลุงบุญลือ อยู่บ่อยครั้งด้วยกระบวนการติดตาม 5 ช.(ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญของทีมแกนนำอสม.ตำบลกระบี่น้อย

             และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วางแผนการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้าบ้านไทรทอง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี และชุมชนตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อยกระดับการทำงานของศูนย์เรียนรู้ฯในการพัฒนาชุมชนให้ครบทุกมิติอย่างยั่งยืน

Sunset.