ประชุมเครือข่าย ตอกย้ำความแข็งแกร่งสคล.ตะวันออก

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ทั้ง 8 จังหวัด จัดประชุมประเมินเสริมพลังภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566

โดยมีประเด็นหลักในการหารือ คือ การติดตามงานงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566รวมถึงการนำเสนอแผนงานที่แต่ละจังหวัดจะจัดทำขึ้นในอนาคต

พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อุปสรรคในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา โดยมี นายสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ที่ตั้งเลขที่ 25/64 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000