กิจกรรมเพื่อการศึกษาเมืองเชียงใหม่(นักสื่อสารสร้างสรรค์)โดยกลุ่มแกนนำเยาวชน y s d n จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเพื่อการศึกษาเมืองเชียงใหม่(นักสื่อสารสร้างสรรค์)โดยกลุ่มแกนนำเยาวชน y s d n จังหวัดเชียงใหม่

จัดกิจกรรมTrail#บ้านม้งดอยปุย@ดอยสุเทพ จากหน่วยงานเขียวสวยหอมจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านม้งดอยปุย


เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 แกนนำเยาวชน ysdn จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาม้งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสื่อสารรณรงค์เรื่องการไม่สูบไม่ดื่ม ในพื้นที่การท่องเที่ยวตามจุดต่างๆเพื่อพัฒนาต่อระบบการท่องเที่ยวที่ปลอดเหล้าและบุหรี่เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand