เมืองกระนวนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

YSDN อำเภอกระนวนจับมือเทศบาลเมืองกระนวน จัดกิจกรรม Kranuan Cover dance สร้างสรรค์พลังเยาวชนสร้างสุข โครงการ อําเภอป้องกันนักดื่มหน้าใหม่แบบบูรณาการสร้างสุข ปลอดเหล้า ปลอดภัยห่างไกล ปัจจัยเสี่ยง อําเภอกระนวน

โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงาน กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ถนนคนเดินกระนวน พื้นที่สร้างสรรค์ปลอดเหล้าบุหรี่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาท เกียรติบัตรจากนายกเทศมนตรีเมืองกระนวน

การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้ง สําคัญที่นักเต้น Cover Dance การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบสู่การประกวดบนเวทีจำนวน 6 ทีม มีหลักเกณฑ์การตัดสินด้านความพร้อมเพรียงและความแข็งแรงในการเต้นบล็อก 30 คะแนน การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลกิภาพของผู้แสดง 20 คะแนน คอนเทนท์รณรงค์ งดเหล้าบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง 20 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์ 15 คะแนน ชุดการแต่งกาย และ เครื่องประดับ 15 คะแนน รวมคะแนนทั้ง หมด 100 คะแนน

โอกาสนี้นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานในสังกัดเทศบาลเมืองกระนวน ร่วมเป็นเกียรติ โดยนายกเทศมนตรีเมืองกระนวนให้เกียรติมอบเงินรางวัล นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (ดูแลแผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ) มอบเกียรติบัตร

นายชัชวาล โนนใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองกระนวน กล่าวในพิธีปิดและมอบรางวัลว่า

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนทุกคนที่ได้มาแสดงออกความสามารถในกิจกรรมครั้งนี้ไม่ว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ทุกคนคือผู้ที่เอาชนะใจตนเองกล้าแสดงออกและอยากให้มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้ตลอดไป ในนามเทศบาลเมืองกระนวนและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนในเมืองกระนวนยินดีให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมของเยาวชนพร้อมทั้งให้พื้นที่ได้แสดงออกความสามารถอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันวันนี้ทางเทศบาลเองก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลของเยาวชนทั้งประเภทหญิงและประเภทชาย เป็นเวทีคู่ขนานกันในพื้นที่ถนนคนเดินเมืองกระนวน เพื่อให้ได้แสดงออกความสามารถที่สำคัญคือการห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด ทุกชนิด ถึงแม้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีอุปสรรคเรื่องของสภาพอากาศมีฝนตกอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ไม่ยอมแพ้อยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นจึงขอชื่นชมพลังเยาวชนทุกคนอีกครั้งหนึ่งและขอปิดกิจกรรมให้เยาวชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาพ/ข่าว: อ.แอ๊ป สคล. อีสานบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand