โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารและทักษะการพูด YSDN ภาคตะวันออก

วันที่ 16-17 เมษายน 2565กิจกรรม 2 วัน 1 คืนนี้ อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ จากวิทยากรมากประสบการณ์และมากด้วยความสามารถมาให้ความรู้กับน้องๆแล้วยังสอดแทรกด้วยความสนุกตลอด 2 วัน

หัวข้อที่นำมาแนะนำน้องๆมีดังต่อไปนี้-พัฒนาศักยภาพเรื่องบุคลิกภาพท่าทางในการพูดในที่สาธารณะ -การใช้คำพูดการพูดในที่ประชุม-การฝึกการพูดโดยบทบาทสมมุติ-กิจกรรมฝึกการพูด-กิจกรรมโต้วาทีแต่ยังได้สร้างเครือข่าย YSDN ภาคตะวันออก และยังมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องด้วยเป็นช่วงวันสงกรานต์ เพื่อให้ผู้ใหญ่ในค่ายและวิทยากรได้อวยพรให้เด็กๆ รับกับโอกาสที่ได้จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดณ สวนปรีชานุศาสน์อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี#โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล)#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก#YSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand