ค่ายพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (YSDN นนทบุรี)

วันที่ 18-19 เม.ย. 2565 ค่ายพัฒนาทักษะแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (YSDN นนทบุรี) โดยมีเด็กและเยาวชน รวม 30 คน มาร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กิจกรรม เน้น *ฝึกทักษะการพูด/การเขียนบทละครพร้อมทำการแสดง

*กิจกรรม เล่าเรื่องเหล้า (วงเสวนาจากผู้ใหญ่คนต้นแบบงดเหล้า/เล่าเรื่องเหล้า : เยาวชนสะท้อนความคิดผ่านประสบการณ์เรื่องเหล้า) *Show พลังเยาวชน ด้วยการเล่นดนตรี / การแสดงโขน / ขับร้องเพลงลูกทุ่ง *สุดท้ายร่วมคิดแผนพัฒนาตนเองในปี 65′ ผลลัพธ์ที่ได้ *เกิดแกนนำเยาวชน แถว 2,3 โดยมาจากลูกหลานพื้นที่ชุมชนต้นแบบงดเหล้า (หมู่บ้านบัวทอง, ชุมชนลำโพ, บางใหญ่ และ ชุมชนบางคูรัด)

*จัดตั้งคณะทำงาน YSDN นนทบุรี เพื่อเป็นทีมประสานงานจัดกิจกรรมในจังหวัด ค่ายYSDNเน้น Show พลังของเยาวชน ช่วยให้เห็นทักษะที่ซ่อนไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เมื่อได้ลงมือทำ ขอขอบคุณ สสส สคล และประชาคมงดเหล้านนทบุรีที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี #สสส #YSDNThailand #เครือข่ายองค์กรงดเหล้า #สคลภาคกลาง #YSDNCentral #YSDNนนทบุรี

กองบรรณาธิการ SDNThailand