จังหวัดเชียงรายจัดการแข่งขัน Gen Z CR Summer dance ไม่สูบไม่ดื่ม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย.65 ณ กาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์องค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคมจังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) องค์กรเครือข่ายภาคีประกอบด้วยด้วยคุณมนัญญา ใหม่วงศ์ ประธานกาดหมั้วคัวฝั่งหมิ่น พร้อมกับสมาชิกเครือข่าย สสส. จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ แก่เครือข่ายเยาวชน “YSDN street dance” เชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ให้เยาวชนจังหวัดเชียงราย หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ ลดพฤติกรรมเสี่ยง(ลดดื่ม ลดสูบ ลดเสพ)รวมถึงการเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชน GenZ ไม่ดื่ม ไม่สูบ พื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดการแข่งขัน Gen Z CR Summer dance 2022 โดยมีน้องๆนักเต้น เจนเซด(เนอเรชั่น Z หรือ Gen Z หรือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2540 – 2555 และมีอายุระหว่าง 9 – 25 ปี) ที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20 ทีม ในการแข่งขัน Gen Z CR Summer dance

ครั้งที่ที่ชนะเลิศคือ TEAPOT กล่าวว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกในรอบหลายที่ทำให้เด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงในได้มาพบเจอกัน และเป็นการเปิด“พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน” เพื่อให้เกิดพื้นที่ดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เด็กเยาวชน

กองบรรณาธิการ SDNThailand