Y-SDN แม่จัน เชียงราย,เครือข่ายเยาวชนแม่จัน จัดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ จัดคาราวาน

วันที่ 13 เมษายน 2565 Y-SDN แม่จัน ,เครือข่ายเยาวชนแม่จัน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ จัดคาราวาน รณรงค์ร้านค้าสีขาว ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและรณรงค์วัยรุ่นยุคใหม่ สงกรานต์สนุกได้โดยไม่พึ่งแอลกอฮอล์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนใช้พื้นที่ประเพณีสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อสร้างกระแสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหยุดยาว ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและปัญหาการทะเลาะวิวาทที่มีสถิติสูงทุกปี #YSDNแม่จัน #เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย #สงกรานต์2565

กองบรรณาธิการ SDNThailand