Y-SDN อำเภอพานร่วมกันติดป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้า ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คณะทำงาน Y-SDN อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันติดป้ายรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์วิถีไทย ปลอดเหล้า ปลอดภัย ”เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยุค New Normal โดยมีเยาวชนร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

กองบรรณาธิการ SDNThailand