กิจกรรม “เซาะ Ground SkateJam ครั้งที่ 1”

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ ตลาดอู่ฟู่ (zoon2) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม “เซาะ Ground SkateJam ครั้งที่ 1” การแข่งขันรวมสเก็ตไม่ว่าจะเป็น Street Skate ,Longboard ,Surf Skate จัดขึ้นโดยศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน พร้อมด้วยนางสาวพุทธธิดา ดิลกกัลยากุล สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสเก็ตบอร์ดจังหวัดขอนแก่นในการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 #เซาะGroundsk8 #สไลด์บ่ #sdn_thailand #sdnขอนแก่น #SDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand