โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่การเป็นแกนนำจิตอาสา ในศตวรรษที่ 21 CYC & Y-SDN KHON KAEN

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนสู่การเป็นแกนนำจิตอาสา ในศตวรรษที่ 21 CYC & Y-SDN KHON KAEN กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ตำบลบ้าค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ซึ่งการดำเนินกิจกรรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ เยาวชนจิตอาสาในศตวรรษที่ 21 พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2560 มีการสำรวจเป้าหมายของตัวเอง และ การฝึกเขียนโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม พัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น แกนนำเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า Y-SDN จำนวน 50 คน ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19