“งดเหล้าสงขลา เติมพลังความรู้ แก่ เยาวชนนักรรณรงค์รุ่นใหม่ เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ รู้เท่าทันสถานการณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน ”

วันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา

นำโดย นายธนบดี เจริญผล และ นางสาวศุภสุตา แสงมณี พี่เลี้ยงเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “เติมพลังเยาวชนนักรณรงค์ เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ รู้เท่าทันสถานการณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน ” ให้แก่ เยาวชน YSDNสงขลา และ นักศึกษาชมรมยุวพุทธ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนิตา เขียวหอม และ คุณอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคใต้ตอนล่าง มาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็นการเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น เสริมสร้างความเข้าใจ ต่อยอดองค์ความรู้ พร้อมเป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนค่านิยม ป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยของสุรา และ ลดนักดื่มหน้าใหม่ในสังคมไทย นอกจากนี้ แกนนำเยาวชนได้ ร่วมกัน ออกแบบแนวทางการรณรงค์สื่อสาร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ สโลแกน “สงกรานต์ปลอดภัย” เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และ รณรงค์การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้

#สสส #สคล #thaihealth #งดเหล้าใต้ล่าง #งดเหล้าสงขลา #ชมรมยุวพุทธมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ #กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ #ร่วมป้องกันเด็กและเยาวชนจากพิษภัยของสุรา #เยาวชนสู้เหล้า #เยาวชนจิตอาสา #YSDNสงขลา #สื่อรักให้พักเหล้า #ไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพไม่เสี่ยงโควิด

กองบรรณาธิการ SDNThailand