ค่ายคุณธรรมเยาวชนพี่สอนน้อง รุ่นที่ 7 ” SDN มหาสารคาม

SDN มหาสารคาม ปกป้องเยาวชนไทยห่างไกลแอลกอฮอล์ ” วันที่24 มีนาคม 2565 นายบุญชอบ สิงห์คำ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ รพ.สต.กู่โนนเมือง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม และชมรม SDN มหาสารคาม

ได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทรภิญญา ปักการะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายบุญชอบ สิงห์คำ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยกระบวนการจัดกิจกรรมีดังนี้

กิจกรรมที่ 1

ฐานการเรียนรู้ 1-5 ระดมความคิดเห็น และความนำเสนอสิ่งที่ได้จากกลุ่มของตนเองให้เพื่อนๆฟัง และแลกเปลี่ยนข้อซักถามกับรุ่นพี่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 เยาวชนกับบุหรี่ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 เยาวชนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(เหล้า/เบียร์/ไวน์) ฐานการเรียนรู้ที่ 3 สถานศึกษากับบุหรี่ เห็นอย่างไร แก้อย่างไร ฐานการเรียนรู้ที่ 4 สร้างความคาดหวัง (ความฝันของฉัน/ไอดอลขอลฉัน) ฐานการเรียนรู้ที่ 5 น้องเล่าเรื่อง คนละ 1 เรื่อง (ประสบการณ์ที่ประทับใจ/ตกใจ/เสียใจ/อื่นๆ ที่น้องอยากบอก)

กิจกรรมที่ 2

เรื่องของพี่กับน้องเล่าสู่กันฟัง 1.วิทยากร เปิดประเด็น/ รับฟัง/สนทนา/ชักชวนให้พูด/สังเกต/เก็บประเด็นสำคัญ/ให้ทัศนคติ/ให้เขาลองตัดสินใจ ตามศักยภาพวิทยากรฐาน 2.ให้สมาชิกกลุ่มทุกคนพูด เขาเห็นอะไร อย่างไรบ้าง/แสดงความเห็นโดยอิสระ แล้วสรุปรวบรวมเพื่อนำเสนอ 3.วิทยากรสังเกต ตลอดเวลาในกลุ่มทุกคนโฟกัสที่สมาชิกคนไหนมากที่สุด 4.วิทยากรนำเสนอ สรุปจากการสังเกตการกิจกรรมตอนท้าย ให้กับคณะครูหรือผู้บริหารรับฟังร่วมกัน

กองบรรณาธิการ SDNThailand