YSDN พัทลุง จัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์เยาวชน ให้ความรุ้ เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์และบุหรี่ในทางทฤษฎี เพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่

22/3/65 ณ.โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยา มูลนิธิ ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงประชาคมงดเหล้าจังหวัดพัทลุง

นำโดย นางสาว จุรีภร วัชรจิรโสภณ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจ.พัทลุง และแกนนำ YSDN พัทลุง จัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์เยาวชน ให้ความรุ้ เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮล์และบุหรี่ในทางทฤษฎี เพื่อสกัดนักดื่มหน้าใหม่ และกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม พร้อมกับแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นพร้อมนำเสนอ เรื่องโทษ ปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮล์และบุหรี่ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่และกิจกรรมรื้อฟื้นขนมพื้นบ้านพร้อมสาธิตเพื่อการอนุรักษ์ให้สืบทอดกับลูกหลานต่อไปภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.#สสส#สคลใต้ล่าง#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง#YSDN

กองบรรณาธิการ SDNThailand