YSDN ขอนแก่น ร่วมสนับสนุน การแข่งขันวอลเล่ย์บอลเยาวชน

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล”VOLLEYBALL ACTTEAM CHALLENGER 2022″

พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาโดยมี นายวิษณุ อัครวิมุต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก, นายกฤษฏ์ สว่างไสว เลขานุการนายกเทศมนตรี , นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง เขต1 , นางสาวรัมภามาส ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการตลาดศรีเมืองทอง ร่วมในพิธี สำหรับกลุ่ม ACTTEAM เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ในจังหวัดขอนแก่น ในการจัดการปัญหาเอดส์และดำเนินงานด้านการป้องกัน HIV ในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหาเอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเกิดความยั่งยืนและช่วยเร่งรัดการยุติปัญหาเอดส์ ของประเทศไทย โดยในวันนี้ได้จัดแข่งขันวอลเล่ย์บอลและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและ สาวประเภทสองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีทีมร่วมแข่งขันจำนวน 30 ทีม ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 23.00 น. สนามวอลเล่ย์บอลริมบึงแก่นนคร วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-18.00 น. สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ภาพ ข่าว : บูม ภันทิลา สินมหัตมั่งคง 🤘🤘 “ฮักแพง เบิ่งแยง แบ่งปัน”

กองบรรณาธิการ SDNThailand