อุดรฯ จัดงานบุญประเพณีภายใต้สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในงานมรดกโลกบ้านเชียง (มีคลิป)

การจัดงานบุญประเพณีภายใต้สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในงานมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565

นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการจัดงานพิธีกรรมบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปี้นี้ ว่า

การจัดงานมรดกโลกบ้านเชียงปีนี้ เป็นการจัดงานประเพณีภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 โดยการจัดงานเน้นเพียงพิธีกรรมเท่านั้น ไม่มีการจัดงานรื่นเริง กิจกรรม หรือมหกรรมค้าขายสินค้าอื่นๆ มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ผู้ร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบสองเข็ม มีจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมงาน วัดอุณหภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอล์ภายในงาน พิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นการบวงสรวง บรรพบุรุษชาวบ้านเชียง พิธีบวงสรวงสักการะศาลปู่ขุนเชียงสวัสดิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโบราณคดีบ้านเชียง ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญปลอดเหล้า เป็นไปตามข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงที่ได้ร่วมลงนามไว้ตามนโยบาย สาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า จังหวัดอุดรธานี

กองบรรณาธิการ SDNThailand