สงกรานต์ขอนแก่นไร้แอลกอฮอล์คึกคัก นักท่องเที่ยวนับแสนร่วมสร้างสถิติเล่นคลื่นมนุษย์

สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี ณ บริเวณถนนศรีจันทร์(ถนนข้าวเหนียว) อำเภอเมืองจังหวดขอนแก่น

ในการจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น โดยมีเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน มีส่วนร่วมมือกันให้เกิดงานนี้

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการหนุนเสริมงานประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ สำหรับภาคี และกลุ่มเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และพื้นที่การแสดงความสามารถ

กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ประกอบด้วย

  • กิจกรรมเต้นรณรงค์เชียร์อัพ THE MOB NO L (NO ALCOHOL)
  • กิจกรรมแดงดนตรีเยาวชน ที่มาจากการประกวดนตรีเยาวชนถนนข้าวเหนียว
  • กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนให้ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในถนนข้าวเหนียว
  • กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม ของกลุ่มเยาวชน ทูบี นัมเบอรวันและ สภาเด็และเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ภายในถนนข้าวหนียวยังมีกิจกรรมมากมาย จากหลายภาคส่วน ทั้งเทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงาน ภาคเอกชน ห้างร้านต่างๆ ที่มาตั้งเวทีทำการแสดง ตลอดสองฟากฝั่งถนน ในถนนข้าวเหนียว ระยะทาง 1 กิโลเมตร และ ในปีนี้ มีกิจกรรมยาวไปจนถึงสี่แยกเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น สุดสี่แยกถนนมิตรภาพ รวมระยะทาง 1.4 กิโลเมตร

คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์

ในปี 2567 นี้ ไฮท์ไลท์สำคัญในงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ก็ยังคงเป็นกิจกรรม ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกัน นั่นคือ การเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลฮอล์ หรือ HUMAN WAVE ซึ่งจะเริ่มกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 19.00 – 19.30 น. โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ และเป็นผู้ให้สัญญานการเล่นคลื่น

ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน เป็นการทุบสถิติตัวเอง ซึ่งมีคนเข้ามาเล่นในถนนข้าวเหนียว และร่วมเล่นคลื่นมนุษย์มากกว่า 150,000 คน ทำให้เกิดคามสนุกสนานและคึกคักเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ดี สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยที่จะไม่กล่าวถึง นั่นคือมาตรการต่างๆ ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดให้พื้นที่งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า มีมาตรการคุมเข้มตลอดทั้งงาน มีหน่วยงานทหาร ตำรวจ ตำรวจท่องเที่ยว อปพร. ปกครอง เฝ้าระวังคุมเข้มตลอดถนนข้าวเหนียว พร้อมทั้งการติดตั้งกล้อง cctv เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น

ในส่วนของมาตรการความร่วมมือกับภาคี และเอกชน ที่เข้ามาจัดกิจกรรมในถนนข้าวเหนียว ก็ได้มีการทำสัญญาข้อตกลงร่วมกันเรื่อง ห้ามแต่ละเวที นักแสดง นักดนตรี ผู้ดูแล ห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน และต้องช่วยกันสอดส่องดูแลบริเวณรอบเวที หากมีกลุ่มเสี่ยงทีะก่อเหตุเกิดการทะเลาะวิวาท หรือมีคนเมาเข้ามาในงาน ใ้ห้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

จากมาตรการต่างๆ ที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างดี ทำให้งานสงกรานต์ถนนข้าวหนียว จังหวัดขอนแก่น มีผู้มาเที่ยวงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมากขึ้นวันต่อวัน และมีลุ่มวัยที่มาท่องเที่ยวได้ทุกวัยโดยเฉพาะครอบครัวที่พาเด็กๆมาด้วย เป็นสิ่งยืนยันว่า สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น สนุก ปลอดภัย ร้อยเปอร์เซ็น

ภาพ/ข่าว นาฎชฎา แจ้งพรมมา จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร (สคล.ภาคอีสานตอนบน)

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน