สุโขทัยจัดแข่งฟุตซอล อายุไม่เกิน 15 ปี SDN FUTSAL NO-L “เพื่อนกันมันส์ โนแอล”

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กำหนดการแข่งขันฟุตซอลประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี SDN FUTSAL NO-L เพื่อนกันมันส์ โนแอล “ไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่พนัน”

มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ทีม พิธีเปิดโดยนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ณ สนามอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองสวรรคโลก ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในการตรวจ ATK นักกีฬาทุกคนก่อนทำการแข่งขัน โดยทีมงานของหัวหน้า สสอ.สวรรคโลก ท่านรัชกร คำถาเครือ /หมอ /และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ลงมาทำการตรวจให้ในครั้งนี้

ความสำคัญในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือการส่งเสริมการพัฒนาและการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประโยชน์โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอลจะช่วยให้เยาวชนของจังหวัดสุโขทัยได้อยู่ห่างจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้านกีฬา จะทำให้เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้อยากรู้อยากลอง และมีความเป็นตัวเองสูง หากได้รับการส่งเสริมโดยมีโค้ชและทีมงานทางด้านกีฬาที่มีความเข้าใจส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างเป้าหมายสร้างวินัยให้กำลังใจสอนให้รู้จักพิษภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆเด็กๆและเยาวชนเหล่านี้ก็จะมีความมั่นคงในใจและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand