South Youth Ranger (โรงครัวจิตอาสา)

14 พฤศจิกายน 2564 เครือข่ายเยาวชน South Youth Ranger ได้ตั้งครัวฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเครือข่ายเยาวชนแชะชุมชนคนสู้เหล้าจังหวัดชุมพร โดยได้ร่วมกับเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพร จัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่มลงช่วยเหลือพื้นที่ตำบลนาขาและตำบลเขาค่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

น้ำใดก็ไม่เท่าน้ำใจเพื่อนมนุษย์ที่มีให้กันในยามที่เพื่อนลำบาก ขอบคุณน้องๆแกนนำเยาวชน south youth ranger จังหวัดชุมพร เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และพี่ๆ ประชาคมจังหวัดชุมพรได้ร่วมแรงกันจัดทำข้าวกล่องและน้ำดื่มนำไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลนาขา และตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพร ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับ
ธนาวุธ คงจันทร์
South Youth Ranger

กองบรรณาธิการ SDNThailand