วง 4 EVER โรงเรียนเมืองกระบี่ คว้าแชมป์ MCOT Acoustic Band Contest “เยาวชนคนดนตรี สร้างสรรค์ สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์”

    วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ เวทีกิจกรรม (โดม)  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีเยาวชนจังหวัดกระบี่ MCOT Acoustic Band Contest “เยาวชนคนดนตรี สร้างสรรค์ สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์”  พร้อมด้วย นายวรรชัย นุราภักดิ์ ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ (อสมท.), นายสหัส ทุมรัตน์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่, นางสาวสุเกษร ชุ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่, นางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกระบี่, คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยบรรยากาศการประกวดเป็นไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน มีวงดนตรีนักเรียนเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 วง จากทั้งหมด 16 วงดนตรีที่สมัครเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก นายครรชิต แต่พันธ์ (ครูขวัญ) โรงเรียนดนตรีอัจฉริยะ Smart Music ,นายกิตติสหัส ธรรมาภิรักษ์ (อ.น้อย มือไวโอลิน วงคาราวาน) และนายศุภวัฒน์ มนต์แก้ว (ครูนิค) ซึ่งเป็นนักดนตรีมืออาชีพมาร่วมตัดสิน 

   ผลการประกวดปรากฏว่า วง 4 EVER จากโรงเรียนเมืองกระบี่ คว้าแชมป์ MCOT Acoustic Band Contest “เยาวชนคนดนตรี สร้างสรรค์ สนุกได้ ไร้แอลกอฮอล์” รับเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ได้แก่ วงพนมเบญจา จากโรงเรียนพนมเบญจา และ วงปังปอนด์และผองเพื่อน จากโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล รับเงินรางวัล 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ ในส่วนของรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วง KBS Band โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ วงรักษ์ไทย โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา รับเงินรางวัล และรางวัลปลอบใจอีก 2 วง ได้แก่ วงโคม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และวง SAALENG BAND วงดนตรีอิสระ รับเงินรางวัล วงละ 1,000 และ 500 บาท ตามลำดับ

    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดกระบี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็ก-เยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขต่างๆ และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี รวมถึงเป็นไปตามนโยบายของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารมวลชน ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสื่อที่สร้างสรรค์สังคมไทย ตามแนวคิด "สื่อดี สังคมดี"  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากโรงเรียนต่างๆและผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

Sunset.