งานบวชสร้างสุข

วันที่ 14 มิถุนายน 2564ณ วัดม่วงหอม ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา นำโดย คุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลา คุณธิรดา ยศวัฒนะกุล ที่ปรึกษาเครือข่าย และคุณเตือนจิต ศรีสวัสดิ์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานบวชสร้างสุขของ คุณวีรกิต มูสิกะสง (ผู้อุปสมบท) ผู้เข้าร่วมโครงการ “งานบวชสร้างสุขจังหวัดสงขลา “ ซึ่งเป็นงานบวชต้นแบบปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ที่มุ่งเน้นสืบต่อคุณค่าและรักษาความดีงามในพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดงาน “บวชเรียบง่าย ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร” จัดแบบเรียบง่าย เฉพาะในเครือญาติ และเพื่อนสนิทที่มาร่วมงาน ภายในงานทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมอาหารไว้ สำหรับผู้เข้าร่วมแบบนำกลับไปทานที่บ้าน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก กลุ่ม อสม.ตำบลแม่ทอม มาช่วยในการดูแลและสนับสนุนมาตรการป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้ #ทีมงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสงขลาขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณวีรกิตและครอบครัวมูสิกะสงด้วยครับ 🙏🏻🙏🏻#สสส#สคล#งดเหล้าใต้ล่าง#งดเหล้าสงขลา#งานบวชสร้างสุขจังหวัดสงขลา

“บวชเรียบง่าย ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร”

กองบรรณาธิการ SDNThailand