อบรมผู้ฝึกสอน รุ่น ที่ 1

ซีรีย์กีฬามันส์ ๆ
ร่วมกับ Thai PBS

เป้าหมาย

  1. สร้างความตระหนัก “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ให้กับนักกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
  2. พื้นที่แข่งขันกีฬาทุกแห่งปลอดจากการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  3. เกิดภาคีร่วมในการผลักดันนักกีฬาเยาวชนให้มีแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติไทยโดยมีสุขภาวะที่ดีปลอดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
  4. ลดอัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่

ทำเนียบ อบรมโค้ช รุ่นที่ 1

บุญเลิศ เจริญวงศ์

Coachig Program

ธีระ วัชรปราณี

ผู้จัดการเครือข่ายงดเหล้า

ดร.อัชรัฐ ยงทวี

วิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพละศึกษา

ศิวณัฐ เรืองศิลป์ประเสริฐ

ผู้ช่วยวิทยากร

ศราวุฒิ ไม้แหลม

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ไพศาล เพลินพร้อม

รร.พระปฐมวิทยาลัย 2
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

ณัฐวุฒิ แสงบำรุง

รร.เทศบาลนาดี จ.สมุทรสาคร

นรวิชญ์ สว่างศรี

รร.กีฬา จ.อ่างทอง

พิจิตร กมลโชติ

รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม

สุรัตน์ หนูพวง

รร.เทศบาลนาดี จ.สมุทรสาคร

วีระกิจ พรรัชภูมิ

รร.บ้านอ้อมโรงหีบ จ.สมุทรสาคร

สกุลชัย ช่างนาวา

PS บ้านหมอ จ.สระบุรี

พินิจ วงษ์เป็นสุข

รร.บางกระเจ้า สมุทรสาคร

วรันธร วงศ์ประชา

รร.ชมรมกีฬาฟุตซอล มหาสสารคาม

เฉียบ คันธา

รร.ชมรมกีฬาฟุตซอล มหาสารคาม

วีระชัย ธรรมคำ

รร.ชมรมกีฬาฟุตซอล มหาสารคาม

เอนก หอมทอง

รร.วัดราษรังฏรรังสรรค จ.สมุทรสาคร

อนันต์ ตุระพิพาก

รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กทม.

ฐิรภัทร อภิชิตตระกูล

รร.ทีปังกร(ทวีวัฒนา) กทม.

รณรงค์ แสงมณี

วังทองหลางอคาเดมี่

สิทธิพงษ์ จันทมูล

รร.ถนอมพิศวิทยา

ณรงค์ศักดิ์ มาจังหรีด

รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ

ณัฐวุฒิ เหมบุตร

รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) กทม.

กฤตนัย พรหมวิหาร

รร.วัดนวลนรดิศ กรุงเทพ

เป้าหมาย ที่ 1

เป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต

เป้าหมาย ที่ 2

เพื่อสร้างเครือข่ายนักกีฬาเยาวชน ที่มีสุขภาวะที่ดี และลดนักดื่มหน้าใหม่

ทีมแชมป์ 2019

สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ SDNThailand