อบรมผู้ฝึกสอน รุ่น ที่ 1

ซีรีย์กีฬามันส์ ๆ
ร่วมกับ Thai PBS

เป้าหมาย

  1. สร้างความตระหนัก “สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ให้กับนักกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
  2. พื้นที่แข่งขันกีฬาทุกแห่งปลอดจากการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  3. เกิดภาคีร่วมในการผลักดันนักกีฬาเยาวชนให้มีแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติไทยโดยมีสุขภาวะที่ดีปลอดจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
  4. ลดอัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่

ทำเนียบ อบรมโค้ช รุ่นที่ 1

เป้าหมาย ที่ 1

เป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต

เป้าหมาย ที่ 2

เพื่อสร้างเครือข่ายนักกีฬาเยาวชน ที่มีสุขภาวะที่ดี และลดนักดื่มหน้าใหม่

ทีมแชมป์ 2019

สมุทรปราการ

กองบรรณาธิการ SDNThailand