พิษณุโลกนำร่อง งานบวชสร้างสุขปลอดเหล้าปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19 ที่ อ.วังทอง

ผู้ใหญ่พิทักษ์ สีคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านน้ำเย็น ต.วังทอง หนึ่งในเจ้าภาพงานบวชสร้างสุขกล่าวว่า “ผมอยากจัดงานบวชลูกชายที่เป็นไปตามหลักธรรมวินัย รักษาศีล 5 ไม่เป็นต้นเหตุของภัยต่าง ๆ จากเหล้าที่เราต้องเลี้ยงในงาน เช่น ตีกันบ้าง อุบัติเหตุต่าง ๆ แถมประหยัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย ซึ่งทางครอบครัวเราก็ตั้งใจจะจัดงานแบบปลอดเหล้าอยู่แล้ว ก่อนที่มาตรการของจังหวัดจะออกมา”

คุณอุทัย ผ่านชาวนา เจ้าภาพที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการงานบวชสร้างสุขกล่าวว่า “พี่ไปเห็นงานบวชลูกผู้ใหญ่พิทักษ์แล้วดูมีความสุข ดูเหมือนได้บุญเต็ม ๆ เพราะว่าไม่เลี้ยงเหล้า งานบวชแบบเรียบง่ายสง่างาม และตรงกับความต้องการของพี่ที่อยากประหยัดรายจ่ายด้วยในยุคที่สถานการณ์เป็นเช่นนี้ เลยขอเข้าร่วมโครงการด้วย”

ทางด้านนาคเจมส์ บุตรชายผู้ใหญ่พิทักษ์กล่าวว่า “โดยปกติผมเป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้ว และทางบ้านเราส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่สายดื่ม ผมเลยคิดว่างานบวชทั้งที ชีวิตนี้อาจบวชแค่ 1 ครั้ง เราควรทำตามหลักธรรมวินัย และก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ เพราะบางคนเมื่อเหล้าเข้าปากแล้วอาจเปลี่ยนเป็นอีกคน ซึ่งงานบวชผมขอตัดความเสี่ยงที่จะเป็นต้นเหตุของปัญหาไปจะสบายใจกว่า”

พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ เจ้าคณะอำเภอวังทอง  กล่าวว่า “แท้จริงแล้วงานบวชควรยึดหลักการหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภท การจะสร้างบุญกุศลนั้นก็ต้องเริ่มจากการปฎิบัติตามคำสอนขององค์สำมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักธรรมวินัย เพื่องานบวชจะได้สร้างบุญสร้างสุขอย่างแท้จริง”

 

ส่วนดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์ ผู้ประสานงานโครงการงานบวชสร้างสุขเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนล่างกล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ร่วมกันเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นการนำร่องโดยเริ่มที่อำเภอวังทองก่อน จากการที่คณะทำงานเราได้ลงสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั้ง 20 เวที ในพื้นที่ทุกตาบล 11 ตำบล จำนวน 1,022 คน ข้อสำคัญพบว่า ร้อยละ 82.2 % เห็นด้วยว่าเจ้าภาพจัดงานบวชควรยึดถือประเพณีดีงาม โดยไม่ควรไม่เลี้ยงสุราในระหว่างจัดงานบวช ซึ่งคณะทำงานเราก็ได้รับการอำนวยการจาก นาบบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทองและพี่น้อง อสม.ในการดำเนินงานเป็นอย่างดี และเราจะมีการถอดบทเรียนและขยายเจ้าภาพงานบวชสร้างสุข เพื่อให้เกิดงานบวช “งานบวชสร้างสุข ปลอดเหล้า=ปลอดภัย ใจเป็นสุข ถูกธรรมวินัย ประหยัดรายจ่าย ได้บุญเต็ม ๆ” ต่อไป

 

กองบรรณาธิการ SDNThailand