รวมน้ำใจไทสกล งานกาชาดสกลนคร ปลอดเหล้า ปลอดภัย

จังหวัดสกลนคร จัดงานรวมน้ำใจไทสกล งานกาชาดสกลนคร ปลอดเหล้า ปลอดภัย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 20.00 น. ทีมสหวิชาชีพ ได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์นอบบริเวณงาน และประชาสัมพันธ์บนเวทีกลาง ถึงข้อกำหนด กติการ การเที่ยวงานกาชาดสกลนคร ให้นักท่องเที่ยวในงานได้รับทราบ เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ และ พรบ.อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรอบบริเวณงานรวมน้ำใจไทสกล นอกจากนี้ยังมีมาตรการห้ามร้านค้าบริเวณรอบนอกศูนย์ราชการ งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยมีร้าน Lotus ศูนย์ราชการ ให้ความร่วมมือ งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ 2-11 ก.พ. 2567

พิธีเปิด “งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ปลัดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

นายวรวุฒิ ทิพย์สุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำทีมสหวิชาชีพ ออกเดินตรวจเตือน รณรงค์และประชาสัมพันธ์รอบบริเวณงานกาชาด ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงห้ามสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าภายในงาน และห้ามขายอุปกรณ์อื่นใดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยในโซนคอนเสิร์ตอย่างเข้มข้น ทั้งตำรวจ ปกครอง ทหาร สห. เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในช่วงคอนเสิร์ตตลอดทั้ง 10 วัน ซึ่งมีศิลปินมากมายมาร่วมทำการแสดงทุกวันตามตาราง 2-10 ก.พ. นี้

2 กุมภาพันธ์ เนสกาแฟ ศรีนคร

3 กุมภาพันธ์ ลำไย ไหทองคำ

4 กุมภาพันธ์ ยังโอม

5 กุมภาพันธ์ มนต์แคน แก่นคูณ

6 กุมภาพันธ์ ใหม่ พัชรี

7 กุมภาพันธ์ น้ำแข็ง ทิพวรรณ

8 กุมภาพันธ์ ไทรถแห่

9 กุมภาพันธ์ ก้อง ห้วยไร่

10 กุมภาพันธ์ Diamond MQT & YOUNGGU & 1LIFE

11 กุมภาพันธ์ ลาบานูน

การออกตรวจและประชาสัมพันธ์จะมีการดำเนินงานทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลา เพื่อให้งานกาชาดสกลนครปีนี้ สงบเรียบร้อย ปลอดภัย เหมือนอย่างทุกๆปีที่ผ่านมา


ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดสกลนคร

จนท.แผนงานนโยบายสาธารณะและสื่อสารองค์กร เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนบน