ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพร ส่งกำลังใจผู้ว่าฯและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม จากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่

     นางสาวแสงนภา หลีรัตนะ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชุมพร ร่วมกับเยาวชนจังหวัดชุมพร และภาคีเครือข่าย เข้าให้กำลัง นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน กับภาระงานที่เหน็ดเหนื่อยในการลดอุบัติเหตุและอาชญกรรมจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

     นอกจากนี้ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับปัญหาเมาแล้วขับและเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ตลอดไป และขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้อง “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ไม่ประมาท ใช้รถใช้ถนนต้องเคารพกฎจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่มีแต่ “ความสุข ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ทุกการเดินทาง

Sunset.