เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง จับมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2566


เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง ร่วมกับวัดควนสีนวลและองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
ร่วมกันรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้น
ในวันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้ง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

นางไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์งานชักพระปลอดเหล้าในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานประเพณีชักพระ

โดยกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ ได้มีการจัดบูธแจกน้ำดื่มทางเลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนหันมาลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและปราศจากปัญหาสุรา

ทั้งนี้ เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง ยังคงมุ่งมั่นในการรณรงค์เพื่อลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยหวังที่จะสร้างสังคมที่ปลอดภัยและปราศจากปัญหาสุรา และสำหรับในปีนี้ งานประเพณีชักพระของจังหวัดตรัง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา โดยในปีนี้ มีขบวนเรือชักพระจำนวนมาก เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของชุมชน และ จังหวัดตรัง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว : ธนิตา เขียวหอม
ภาพ : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง